Σύγχρονος Χορός

Αναπτύχθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα με ιδιαίτερα έντονη δημοτικότητα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Ενσωματώνει στοιχεία κι έχει επιρροές από πολλά στυλ χορού, όπως ο μοντέρνος, ο κλασικός, ο αφρικανικός κλπ. Στον σύγχρονο χορό η έκφραση των συναισθημάτων γίνεται με τρόπο λιγότερο αυστηρό σε σχέση με το μπαλέτο, με κινήσεις που είναι πιο φυσικές και πιο ελεύθερες. Στη Σχολή μας ο Σύγχρονος Χορός διδάσκεται με βάση την τεχνική (Limon-Release) και το μάθημα περιλαμβάνει αυτοσχεδιασμό, Partnering και Contact Improvisation. Ένα ταξίδι έκφρασης και επικοινωνίας με σεβασμό στην ανατομία και στην ισορροπία. Ο συνδυασμός μαθημάτων μοντέρνου ή σύγχρονου χορού και μπαλέτου βοηθά στο κτίσιμο μιας αρτιότερης τεχνικής στον σύγχρονο ή στον μοντέρνο χορό.