Τάξεις διαβάθμισης στο μπαλέτο

Στη Σχολή μας διδάσκονται όλες οι τάξεις της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου (RAD)

  • Pre – Primary, Primary (από 5 ετών και άνω),
  • Grade 1-3
  • Grade 4-5 (συνήθως μετά το Grade 5 γίνεται η μετάβαση στις επαγγελματικές τάξεις - Vocational Graded)
  • Grade 6-8

Υπάρχουν εννέα διαβαθμίσεις εξετάσεων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται σταδιακά, ανάλογα με τη δυσκολία τους, από το Primary έως το Grade 8 Award. Οι μαθητές μπορούν να σημειώνουν σταδιακή πρόοδο στην Ύλη των Εξετάσεων Διαβάθμισης ή να μεταβούν στην ύλη των Επαγγελματικών Εξετάσεων Διαβάθμισης την κατάλληλη στιγμή.


Η Εξεταστέα Ύλη των Εξετάσεων Διαβάθμισης στο Μπαλέτο (Graded Examinations in Dance) αποτελείται από τρία είδη χορού. Κλασικό Μπαλέτο, Ελεύθερη Κίνηση και Character.

  • Το Κλασικό Μπαλέτο είναι η βάση και το σημαντικότερο κομμάτι της Εξεταστέας Ύλης.
  • Η Ελεύθερη Κίνηση έχει επηρεαστεί από άλλα στυλ χορού, όπως φυσική κίνηση, με αρκετά στοιχεία σύγχρονου και κλασικού ελληνικού χορού.
  • Το Character είναι η θεατρική παρουσίαση ενός εθνικού χορού, χρησιμοποιώντας αυθεντικό έθνικ χορό και μουσική που έχει διασκευαστεί ελεύθερα για το θέατρο. Τα πέντε στυλ – Ουγγρικό, Ρώσικο, Πολωνικό, Ιταλικό και Ισπανικό- επελέγησαν λόγω της ιστορικής τους σημασίας στην ανάπτυξη του Κλασικού Μπαλέτου του 19ου αιώνα.

Η Ελεύθερη Κίνηση και το Character έχουν περιληφθεί για να συμπληρώσουν και να βοηθήσουν την εκπαίδευση του Κλασικού Μπαλέτου, παρέχοντας έτσι μια ευρεία εκπαίδευση χορού.