Επαγγελματικές Τάξεις Διαβάθμισης στο Μπαλέτο

  • Intermediate Foundation
  • Intermediate
  • Advance Foundation
  • Advance 1
  • Advance 2 Diploma
  • Solo Seal Award
  • CBTS Certificate in Ballet Teaching Studies (Πτυχίο Διδασκαλίας της RAD)


Η Εξεταστέα Ύλη των Επαγγελματικών Εξετάσεων Διαβάθμισης στο Χορό (Vocational Graded Examinations in Dance) αναπτύσσει τη μελέτη του Κλασικού Μπαλέτου με την εισαγωγή των Point για τις υποψήφιες χορεύτριες. Συστήνεται τα παιδιά να συνεχίζουν τις σπουδές τους στις επαγγελματικές τάξεις, ανεξάρτητα αν θα ακολουθήσουν το επάγγελμα του χορευτή, του καθηγητή, του χορογράφου κλπ, καθώς τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά (στην αναπτυξιακή φάση της εφηβείας) είναι πολλά. Και αφορούν τη σωματική και ψυχική ισορροπία τους, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν ένα εφόδιο που είναι σίγουρο ότι θα τους χρησιμεύσει κάποια στιγμή στη ζωή τους, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν.


Η Σχολή μας είναι εξεταστικό κέντρο και οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο από απεσταλμένες εξετάστριες της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου και διοργανώνονται με την εγκυρότητα του Βρετανικού Συμβουλίου. Τα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται στους μαθητές μας κατόπιν εξετάσεων στη RAD παρέχουν τη δυνατότητα μοριοδότησης σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.