Τμήμα Μπαλέτου Αρχαρίων Ενηλίκων

Ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. 
 
Τα μαθήματα μπαλέτου για αρχάριους ενήλικες βοηθούν:
 
  • Στην ενδυνάμωση του σώματος
  • Στη βελτίωση της κινητικότητας
  • Της στάσης του σώματος
  • Του συντονισμού
  • Στη βελτίωση της διάθεσης
  • Στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας
  • Στην βελτίωση της μνήμης